STRESSCOACHING – Mindstrain – dokumenteret effekt

Stress coaching – baseret på nyeste forskning

Hvad er stress?

Vi har ca. 70.000 tanker hver dag. Når vi engagerer os i tanker der vækker bekymringer hos os, er det potentielt stressudløsende. Stress er således en reaktion vi får, når vi bruger for meget tid og energi på negative bekymringstanker.

Fakta om stress:

Facts: 60 % af danske ledere kan identificere stress og mistrivsel men 71 % ved ikke, hvordan de skal tackle det. Det viser en undersøgelse fra AS3  der har spurgt over 200 ledere.

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år. I følge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020.

430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år.I følge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020.

Det er skræmmende, at vi på den ene side fokuserer så meget på at komme stress til livs samtidig med at det er en vildt voksende epidemi. Det er åbenlyst, at de kendte metoder ikke i tilstrækkelig grad stopper udviklingen og at der derfor må gøres noget andet – ny forskning viser, at det er muligt.

UNIK NY BEHANDLING MED DOKUMENTERET EFFEKT

Jeg anvender Mindstrain metoden som er baseret på nyeste hjerneforskning og som har dokumenteret gode resultater.

Metoden har vist sig at kunne hjælpe den stress ramte hurtigt tilbage på jobbet med nyt positivt syn på sin situation.Vi arbejder både med forebyggelse og helbredelse af stress. Du kan få hjælp til at håndtere dine stressreaktioner på en effektiv og skånsom måde. Efter få samtaler vil den stressramte opleve en markant bedring i form af færre stresssymptomer og langt mere kontrol over egen situation.

Traditionelt set får mennesker med stresssymptomer 10-15 psykologsamtaler, før de føler de er på benene igen. Ofte følger der lange sygemeldinger med. MINDStrain metoden er bl.a. baseret på en videreudvikling af  metakogntive principper og metoder. Metoden har en dokumenteret effekt og langt de fleste vil være stressfrie efter 3-5 behandlinger.

Hvordan kommer du i behandling

Hvis din virksomhed er tilknyttet Securitas Strain Line har du mulighed for at få dækket et stressforløb. Du skal blot henvende dig i din virksomheds HR afdeling eller hos din daglige leder, så vil de hjælpe dig med det videre forløb.
Skulle din virksomhed ikke være tilknyttet Securitas Strain Line, har du alligevel mulighed for at få et stressforløb. Du skal blot henvende dig direkte til mig, evt. via kontaktsiden eller på mail stigthomasen@gmail.com

Læs mere om Mindstrain her:

Mindstrain facts om stress

Mindstrain effekt og metodestringens

Metoden anvendes bl.a. af flere større pensions-og forsikringsselskaber i Danmark og jeg samarbejder med Mindstrain om at løse opgaver der.

Prisen for en stress behandling er pr. møde 750,- kr. + moms. Beregn 3-5 møder.

 

Kontakt mig i dag og få ro i dit liv…